VanLit Assessments: meer dan een maatlat

De kenmerken van het VanLit Assessment:

      • Gebaseerd op (internationaal) gevalideerde methodieken (o.a. de KOAN PI), die op een objectieve manier inzicht geven in de competenties/talenten van de kandidaat en zijn/haar analytische vaardigheden;
      • Een persoonlijke aanpak, elke deelnemer vervult een actieve rol en krijgt de ruimte om de voor hem/haar relevante aspecten in te brengen en mede-eigenaar te worden van de geformuleerde conclusies en ontwikkel- c.q. aandachtspunten;
      • In de rapportage wordt “beeldend” omschreven hoe het functioneren van de kandidaat er in de context van de organisatie uit ziet.

Een opdrachtgever aan het woord

“De bevindingen zijn helder en grondig geformuleerd en geven, zonder interpretatieruimte, een duidelijk antwoord op de gestelde vragen en daarmee een goed beeld van de kans op het succesvol functioneren van de kandidaat in de context van de organisatie. Bevindingen worden goed gecommuniceerd met de kandidaat en, zo nodig persoonlijk toegelicht”.

De feiten

      • Meer dan 31 jaar ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van selectie- en ontwikkel assessments in zowel profit als not-for-profit organisaties.
      • Trackrecord in de laatste jaren:
      • Bij ca. 70 organisaties meer dan 400 assessments uitgevoerd voor een breed scala aan management functies;
      • Waarvan 40% op eindverantwoordelijk niveau: algemeen directeur, gemeentesecretaris, directeur woningcorporatie, SWZ bedrijf, etc.;
      • 44% functies op afdelingsmanagement niveau;
      • 16% overig, adjunct directeuren, griffiers etc.;
      • Development centres met 10 tot 12 deelnemers.

Assessment brochure 9.0

VLMC Assessments Algemeen 9.0

In het kader van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is per 25 mei 2018 het volgende privacy statement van toepassing op de werkzaamheden van VanLit Management Consultants:

Privacy Statement VLMC 2.0