Assessment Centres

Is uw kandidaat klaar voor zijn/haar nieuwe rol?!

Onze “traditionele” selectie– en ontwikkelassessments vormen een degelijke basis voor selectie en/of ontwikkeling. Door de deelnemer een centrale rol te geven en hem/haar actief te betrekken bij het formuleren van de ontwikkel– en aandachtspunten is er in de regel een grote mate van acceptatie op de uitkomsten.

Het assessment– of development centre (AC/DC) voegt daar nog een waardevolle dimensie aan toe n.l. “de real-life case”. Voorafgaand aan het AC/DC definiëren wij met de opdrachtgever de “Momenten van de Waarheid” in de functie. In wat voor kritische  situaties komt de nieuwe manager terecht en hoe maakt hij/zij daar (in positieve zin) het verschil. Op basis van deze informatie ontwikkelen wij één of meerdere cases en zoeken daarbij de mensen die de rollen levensecht neer kunnen zetten. Dat zijn soms acteurs waar wij al jaren mee samenwerken, maar vaak ook andere professionals uit ons netwerk met een, specifieke, aan de case gerelateerde, achtergrond.

Wij werken vrijwel altijd in de setting dat de deelnemer het gesprek aangaat met twee mensen. Dat geeft de mogelijkheid om ook het een en ander te laten gebeuren tussen de twee gesprekspartners en te zien hoe de deelnemer omgaat met deze dynamiek.

De kracht van het AC/DC komt vooral naar voren in de feedback die mede gebaseerd is op zaken die werkelijk gebeurd zijn. Het is soms interessant om te zien hoe het werkelijke gedrag verschilt van het gedrag dat de deelnemer had willen laten zien, maar door “de interactie” op het “Moment van de Waarheid” niet gerealiseerd werd. De koppeling van de observaties aan de resultaten van de persoonlijkheidevaluatie maakt het mogelijk om de oorzaak-gevolg relatie helder te maken en te vertalen in realistische ontwikkelpunten en acties.

Na het rollenspel volgen het interview, de feedback en de rapportage conform de procedure bij het selectieassessment.

Development centre

       • Het development centre verloopt vrijwel identiek aan het assessment centre.
       • De uitgangspunten zijn identiek aan die bij het ontwikkelassessment, dus ook hier staat de vraag centraal hoe betrokkene zich zo effectief mogelijk kan ontwikkelen in de functie.
       • Na het rollenspel volgen het interview, de feedback en de rapportage conform de procedure bij het ontwikkelassessment.

Assessment brochure 9.0

VLMC Assessments Algemeen 9.0

Maakt uw manager het verschil ?

Ontwikkel het effectieve gedrag van managers in situaties waarin hij/zij geacht wordt een verschil te maken.