Goed gereedschap is het halve werk, daarom besteden wij veel aandacht aan de inzet van de meest effectieve mix van methodieken. Het ontwikkelen van testen is een vak apart, we werken dan ook nauw samen met onze partners op dat terrein.

Alert Management Consultants is in de persoon van Lieven Cornelis onze belangrijkste partner, zij hebben de online persoonlijkheidstest de KOAN-PI en de cognitieve test de Briljant ontwikkeld

Mijn eerste kennismaking met de KOAN-PI was bij de lancering van de proefversie in maart 2002. De samenwerking met Lieven Cornelis begon echter al jaren eerder, in november 1988 ontmoetten wij elkaar in Engeland tijdens de introductietraining voor nieuwe consultants bij Mercuri Urval. De passie voor “assessment of people in an organisational context” heeft ons altijd verbonden. 

De KOAN-PI ondersteunt mij al sinds de introductie in 2002 bij het adviseren ten aanzien van selectie en ontwikkeling van mensen in een organisatorische context. Het is een “stuk gereedschap” dat vertrouwen geeft en een hoge toegevoegde waarde levert voor mijn professionele dienstverlening en mijn profilering als “trusted advisor” voor mijn opdrachtgevers en hun (toekomstige) medewerkers.

De KOAN-PI is alsvolgt opgebouwd:

 1. Resultaatgerichtheid

In dit onderdeel worden persoonlijkheidsaspecten gemeten die een indicatie

zijn voor de mate waarin iemand resultaatgericht is en ook aangeven op welke manier de persoon iets wil bereiken.

 1. Zelfsturing

Dit onderdeel geeft een indicatie van de innerlijke en persoonlijke krachten die

aan de basis liggen van iemands prestatie en persoonlijke presentatie.

 1. Methodiek

In dit onderdeel wordt nagegaan op welke manier mensen hun werk

structureren en organisatie scheppen in hun werk.

 1. Sociale gerichtheid

Dit onderdeel geeft aan in hoeverre de persoon is georiënteerd op anderen in

zijn of haar omgeving en welke houding hij of zij daarin aanneemt.

 1. Openheid

Dit onderdeel geeft inzicht in de leergierigheid en openheid van iemand naar andere personen en andere ideeën.

De belangrijkste kenmerken van de KOAN PI zijn:

 • Gebaseerd op uitgebreid en gedegen onderzoek dat continu doorloopt
 • Basis ligt in de CPI (California Psychological Inventory)
 • Bevat schalen met volkse concepten (voor iedereen herkenbaar)
 • Betrouwbaar meetinstrument:
 • Interne consistentie (Cronbach Alfa ruim boven .80)
 • Test-Hertest (bij invullen tweede keer dezelfde scores)
 • Split-half-consistent (beide helften meten hetzelfde)
 • Construct Valide: De schalen van de KOAN correleren hoog met de schalen van de CPI en meten dus hetzelfde;
 • Deze on-line vragenlijst vullen de deelnemers tevoren thuis in (Tijdsduur 30 -60 min);

 

Daarnaast gebruiken wij de cognitieve test van Alert Management consultants, de Briljant.

Het overgrote deel van de kandidaten heeft al een lange carrière achter zich, dan gaat het niet zozeer om de vraag “hoe intelligent is zij/hij?”, maar vooral om de vraag “hoe is zij/hij intelligent?”, c.q. met welk “repertoire” qua analytische capaciteiten benadert de kandidaat complexiteit.

De Briljant heeft de volgende kenmerken:

 • Betrouwbaar (Cronbach Alfa tussen de .92 en .94 )
 • Geeft voorkeur voor probleemoplossing aan
 • 3 intelligentie gebieden:
  • Verbale intelligentie
  • Numerieke intelligentie
  • Visueel-spatiele intelligentie
 • Duur 60 minuten.