In het kader van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 het volgende privacy statement van toepassing:

Privacy Statement VLMC 2.0