Inside out/outside in coaching

Samen met Kees de Vries is dit coachingstraject ontwikkeld.

Kees richt zich bij deze aanpak vooral op de persoon zelf en hoe die in het leven staat (Inside-Out). Thema’s als innerlijke kracht en drijfveren staan in de coachingsgesprekken met Kees centraal. “Wie ben je en wat kun/wil je voor anderen betekenen?” zijn de vragen.

In de gesprekken richt VanLit zich vooral op de interactie in de organisatiecontext, o.a. met het MT en de andere stakeholders. Hierbij staan de “momenten van de waarheid” centraal. Wat zijn deze momenten en hoe maakt betrokkene daar het “verschil”.

Een uniek fenomeen in onze aanpak zijn de “bijzondere ontmoetingen”. Dit zijn ontmoetingen met managers in een (totaal) andere omgeving dan waar betrokkene werkt. Welke “momenten van de waarheid” komen zij tegen, welke dilemma’s spelen daar en hoe gaan zij daar mee om? We hebben inmiddels ontmoetingen georganiseerd aan een site van een chemische fabriek en bij een complex en spannend stadsontwikkelingsproject, een ontmoeting met een dirigent van een groot orkest staat op stapel.

Het “closing the loop diner” is de afsluiting van het programma. Daarin ronden Kees de Vries en VanLit het traject af en maken we afspraken over de manier waarop de coachee de ingezette ontwikkeling kan voortzetten.