Moments of Truth Coaching

Moments of Truth coaching is een praktisch coachingsprogramma dat vooral ingaat op de ontwikkeling van effectief gedrag van betrokkene in situaties waarin hij/zij geacht wordt een verschil te maken, de zgn “Moments of Truth”. Dit zijn concrete situaties die terug te vinden zijn in de agenda van betrokkene. Het gaat dus om het concrete gedrag van de coachee in concrete situaties met een concreet resultaat.

Samen met de coachee sporen we deze momenten van de waarheid op en analyseren we het eigen optreden in deze situaties. Het verschil ontstaat vrijwel altijd in de interactie met meerdere “spelers” die in het “Moment of Truth” hun rol(len) spelen. De term “Moment of Truth” is strikt genomen niet juist, meestal betreft het een situatie waarin zich een aantal gebeurtenissen voltrekt. Er is dus sprake van een (gepland of ongepland) proces. Het succesvol creëren van een verschil vergt ook inzicht in de rol(-len) die de coachee zelf inneemt, of zou moeten innemen.

Door meerdere “Moments of Truth” in deze analyse te betrekken ontstaat er een beeld met breedte en diepgang.

Daarmee leggen we de basis voor succesvol optreden in toekomstige situaties.

Dit optreden moet echter wel gekoppeld zijn aan de sterke punten van de coachee en daarom start het coachingstraject met een ontwikkelassessment.

De juiste kandidaat?

Tijdens een assessment center wordt duidelijk of uw kandidaat klaar is voor uw functie!