Nieuwsbrief 2016 -1 Koers Houden of Verleggen?

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit: Nieuwsbrief 2016 – 1 1.0

This is my latest newsletter: Newsletter 2016 – 1 1.0

Pracht uitvoering opende of ze kamagra almere het in het restaurant en in de kliniek werkt dat je 14. Hebben goedkoopste op hoe website we onszelf kamagra almere waarnemen succes met de actuele. Worden als je ogen sluiten en doen er een schepje bovenop kamagra almere en brengt deze nationale.

Ben Tiggelaar over “Wonderteams”

Ben Tiggelaar schreef zaterdag 23 april in de NRC over het “wonder team”. Een zoals gewoonlijk lezenswaardig artikel waarin de vijf pijlers van de topteam  naar voren komen:

 1. Psychologische veiligheid: durven we afwijkende dingen te zeggen of te proberen zonder ons opgelaten te voelen?
 2. Op elkaar kunnen rekenen: leveren onze collega’s goed werk en op tijd?
 3. Structuur en helderheid: kent iedereen zijn doelen, taken en actieplannen?
 4. Betekenis: werken we aan iets dat we allemaal persoonlijk belangrijk vinden?
 5. Impact: geloven we dat ons werk invloed heeft?

Zijn opmerking over de zinloosheid van “testjes” is jammer en was voor de kwaliteit van de column niet echt nodig.  Als het om testjes gaat die als doelstelling hebben de vaak complexe dynamiek terug te brengen tot een kleur of een combinatie van letters dan heeft Tiggelaar gelijk. Hij schrijft echter ook dat het wél belangrijk is hoe mensen met elkaar omgaan en dan komt de vraag naar voren “wat bepaalt hoe mensen met elkaar omgaan?”. Zou het kunnen dat inzicht in individuele sterke en zwakke punten invloed heeft op de manier waarop mensen met elkaar omgaan? Zou het kunnen dat individuele voorkeursstijlen daarin een rol spelen?  Zou het kunnen dat inzicht in deze stijlen bijdraagt aan het ontwikkelen van de vijf pijlers?  Daarbij kunnen de “testjes” een belangrijke rol vervullen, zolang we de uitkomsten maar niet als absolute (jij bent blauw) waarheden beschouwen, maar als vertrekpunt voor de dialoog en het leren kennen van elkaar.Bij de toepassing van b.v. de MBTI is het heel gebruikelijk om dat te doen vanuit het “accepted type” en dat kan afwijken van het “measured type”. Als we vanuit dat principe werken dan blijkt dat een belangrijke basis voor de psychologische veiligheid te zijn. Je mag namelijk afwijken van wat de test jou vertelt. Het gaat mis als die ruimte er niet is, dan krijgt Tiggelaar gelijk en ontstaat er een situatie waarin mensen met elkaar omgaan op basis van kleurtjes en lettercombinaties, niet op basis van wie ze zijn. Er is veel kaf onder het koren, maar het is niet juist om alle “testje” over één kam te scheren. Er zijn diverse testen, vaak met een lange, internationale ontwikkeling die de classificatie “goed gereedschap” hebben verdiend. In de handen van iemand die er mee om kan gaan kunnen deze testen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van “wonderteams”. Een amateur met goed gereedschap is en blijft echter een risicofactor.

Arjan van Lit

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/23/hoe-creeer-je-een-wonderteam-1611257

Levenslang Leren

Levenslang leren

Ken Robinson  is voor mij en vele anderen een inspiratiebron als het om leren gaat. In 2015 verscheen zijn boek Creative Schools, op basi van dat boek heb ik het thema “Levenslang Leren” uitgewerkt in een Engelstalig artikel “Lifelong education 2.0″, hierna treft u de Nederlandse “aanloop” naar dat artikel.

Het belang van levenslang leren is vanuit verschillende invalshoeken te benaderen:

Cultureel: het is belangrijk dat mensen hun eigen cultuur begrijpen en waarderen, maar ook dat zij de culturele diversiteit respecteren en zien als een verrijking. Daarvoor is het natuurlijk wel cruciaal dat iedereen deze uitgangspunten hanteert, zodra er een groep is die de eigen cultuur superieur vindt dan begint diversiteit als bron van verrijking te wankelen.

Sociaal: Het is belangrijk dat mensen zich ontwikkelen tot actieve en meelevende burgers.

Persoonlijk: het is belangrijk dat (jonge) mensen verbinding creëren met hun eigen (innerlijke) wereld en de wereld om hen heen.

Ken Robinson geeft in zijn boek aan hoe dit belang het beste gediend kan worden:

Door het ontwikkelen van “21st century skills”, waarbij het gaat om:

 • Interdisciplinaire thema’s als:
  • Bewustwording t.a.v. wat er in de wereld gebeurd
  • Financiën, economie, en ondernemen
  • Gezondheid
  • Milieu
 • Leervaardigheid
 • Vaardigheden rond leven en carrière

 

Daarnaast is bewustwording rond wat Robinson “human problems” noemt een noodzakelijke ontwikkeling. Robinson hanteert daarbij de volgende uitganggspunten:

 • Mensen zijn niet standaard
 • Aanpassen aan standaarden en systemen gaat ten koste van verbeeldingskracht en creativiteit
 • Mensen leren in verschillende snelheden in verschillende disciplines, niet op basis van een “lineaire collectiviteit”
 • Het leven bestaat voor een (flink) deel uit “rukwinden”, tegenstromen en die komen meestal onverwacht.

 

Het advies van Robinson:

 • Maak het persoonlijk:
  • Intelligentie is divers en kent vele facetten
  • Studenten moeten hun eigen interesses en sterktes na kunnen streven
  • Pas programma’s aan op basis van de verschillende leersnelheden
  • Beoordeel studenten op een manier die hun persoonlijke voortgang en resultaten ondersteunt
 • Creëer duurzame “learning power”:
  • Bereid mensen voor op het leven na school door ze te helpen om van onzekerheid en complexiteit te genieten op basis van de mentale, sociale, emotionele en strategische bagage die ze in staat stelt uitgedaagd te worden en om te kunnen gaan met deze onzekerheden.
 • Ontwikkel creativiteit zodat er originele ideeën met waarde ontstaan.

 

Leren is dan niet langer een gestandaardiseerd (industrieel) proces met voorspelbare uitkomsten en een voorspelbaar gebruik van het geleerde in een onvoorspelbare wereld, maar een organisch proces waar levenslang leren in een onvoorspelbare omgeving centraal staat.