Levenslang Leren

Levenslang leren

Ken Robinson  is voor mij en vele anderen een inspiratiebron als het om leren gaat. In 2015 verscheen zijn boek Creative Schools, op basi van dat boek heb ik het thema “Levenslang Leren” uitgewerkt in een Engelstalig artikel “Lifelong education 2.0″, hierna treft u de Nederlandse “aanloop” naar dat artikel.

Het belang van levenslang leren is vanuit verschillende invalshoeken te benaderen:

Cultureel: het is belangrijk dat mensen hun eigen cultuur begrijpen en waarderen, maar ook dat zij de culturele diversiteit respecteren en zien als een verrijking. Daarvoor is het natuurlijk wel cruciaal dat iedereen deze uitgangspunten hanteert, zodra er een groep is die de eigen cultuur superieur vindt dan begint diversiteit als bron van verrijking te wankelen.

Sociaal: Het is belangrijk dat mensen zich ontwikkelen tot actieve en meelevende burgers.

Persoonlijk: het is belangrijk dat (jonge) mensen verbinding creëren met hun eigen (innerlijke) wereld en de wereld om hen heen.

Ken Robinson geeft in zijn boek aan hoe dit belang het beste gediend kan worden:

Door het ontwikkelen van “21st century skills”, waarbij het gaat om:

 • Interdisciplinaire thema’s als:
  • Bewustwording t.a.v. wat er in de wereld gebeurd
  • Financiën, economie, en ondernemen
  • Gezondheid
  • Milieu
 • Leervaardigheid
 • Vaardigheden rond leven en carrière

 

Daarnaast is bewustwording rond wat Robinson “human problems” noemt een noodzakelijke ontwikkeling. Robinson hanteert daarbij de volgende uitganggspunten:

 • Mensen zijn niet standaard
 • Aanpassen aan standaarden en systemen gaat ten koste van verbeeldingskracht en creativiteit
 • Mensen leren in verschillende snelheden in verschillende disciplines, niet op basis van een “lineaire collectiviteit”
 • Het leven bestaat voor een (flink) deel uit “rukwinden”, tegenstromen en die komen meestal onverwacht.

 

Het advies van Robinson:

 • Maak het persoonlijk:
  • Intelligentie is divers en kent vele facetten
  • Studenten moeten hun eigen interesses en sterktes na kunnen streven
  • Pas programma’s aan op basis van de verschillende leersnelheden
  • Beoordeel studenten op een manier die hun persoonlijke voortgang en resultaten ondersteunt
 • Creëer duurzame “learning power”:
  • Bereid mensen voor op het leven na school door ze te helpen om van onzekerheid en complexiteit te genieten op basis van de mentale, sociale, emotionele en strategische bagage die ze in staat stelt uitgedaagd te worden en om te kunnen gaan met deze onzekerheden.
 • Ontwikkel creativiteit zodat er originele ideeën met waarde ontstaan.

 

Leren is dan niet langer een gestandaardiseerd (industrieel) proces met voorspelbare uitkomsten en een voorspelbaar gebruik van het geleerde in een onvoorspelbare wereld, maar een organisch proces waar levenslang leren in een onvoorspelbare omgeving centraal staat.