Koers Houden of Verleggen?


De traditie zegt dat goede voornemens vooral met oud en nieuw worden gemaakt en dat de meeste goede voornemens het eind van januari niet halen. De praktijk leert dat mensen in bijvoorbeeld de vakantieperiode vaak veel dieper over hun toekomst nadenken en de conclusies c.q. goede voornemens gekoppeld zijn aan sterke overtuigingen. Dat leidt dan vaak tot de vraag:

 

 

Koers houden of verleggen?

 

Voor de ervaren zeLagedrukgebiediler is dit een vraag die tijdens de reis regelmatig aan de orde is. Afhankelijk van weer, wind en stroming neemt de zeiler beslissingen. Maar ook de conditie van het schip en de bemanning zijn van belang en worden meegewogen. Soms verlegt de zeiler de koers om op een efficiëntere en veilige manier de haven te bereiken. Er zijn ook voorbeelden dat de zeiler de koers verlegt omdat hij een andere bestemming heeft gekozen.

Als we een loopbaan vergelijken met een (zee)reis dan is het ook hier van belang om regelmatig de vraag “koers houden of verleggen?” te stellen. Dat is het ideale moment om alle relevante “elementen” nog eens goed op een rij te zetten en daarbij is de conditie van de bemanning natuurlijk een cruciale factor. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke conditie, ook de mentale conditie is belangrijk. Soms is de conclusie: koers houden! Het komt echter ook regelmatig voor dat iemand “op de verkeerde koers ligt” en dat een koerswijziging, of zelfs wijziging van de bestemming noodzakelijk is. De hierna beschreven aanpak is erop gericht de vraag “koers houden of verleggen?” samen met “de zeiler” te beantwoorden en te vertalen in de koers voor de toekomst.

 

Doelstelling:

 • Het creëren van een duidelijk en hanteerbaar beeld van de loopbaanmogelijkheden op basis van een brede verkenning van de ambities en mogelijkheden gekoppeld aan sterke en zwakke punten;
 • Effectieve ondersteuning bij het vertalen van deze inzichten in concrete stappen die resulteren in een voortzetting van de loopbaan op een manier en op een plek waar de deelnemer als mens en als professional het beste tot zijn/haar recht komt en het meeste energie van krijgt.

 

Het programma

In het programma staan “ontdekken en kiezen” centraal en het programma is alsvolgt opgebouwd:

 

 1. De mogelijkheden:
  1. Op basis van een ontwikkelassessment bepalen we de mogelijkheden en de omgeving(en) waar deze mogelijkheden het beste tot hun recht komen;
 2. Verkennen:
  1. Wat speelt er in de onder “1” gedefinieerde omgevingen? Dat kan ook de huidige omgeving zijn;
  2. Organiseren van “spannende ontmoetingen”, dit zijn gesprekken met mensen die inzicht hebben in de relevante ontwikkelingen en de deelnemer daar een realistisch beeld van kunnen schetsen.
 3. De markt op:
  1. Laten zien wie je bent, hoe profileer je jezelf, zowel op papier als in de gesprekken. Dit kan ook de interne markt zijn, m.a.w.: de huidige organisatie;
  2. Terugkoppeling van de gesprekken, wat ging goed, wat kan beter;
 4. De koers:
  1. Het vasthouden van de ambities;

 

Planning

Het Ontwikkelassessment zal inclusief voorbereiding ca. één dagdeel in beslag nemen en de onder 2 en 3 genoemde stappen verdela47b17bc-7a83-4ad9-a614-fb483d9337f1-largeen we over 3 gesprekken. Vlak voor de nieuwe start volgt dan het laatste gesprek waarin het vasthouden van de ambities centraal staat.

 

Een traject als hiervoor omschreven is maatwerk, daarom is de eerste stap een gesprek waarin we samen ingaan op verwachtingen en de context. Op basis van deze informatie volgt dan
een concreet voorstel.