Assessment: Het Verhaal

Bij een assessment staat het helder krijgen van “het verhaal” centraal. Mensen komen naar een assessment met hun verhalen, soms zijn die expliciet, maar vaak ook (gedeeltelijk) impliciet. De verhalen zijn in elk geval nooit af.

De verhalen gaan over de reis die mensen hebben afgelegd en waar ze nu staan. Dat laatste is niet altijd duidelijk, maar cruciaal voor het vervolg van de reis en daar gaat het bij selectie- en ontwikkel-assessments om. Bij sommigen heeft de reis ze op een bestemming gebracht waar ze niet willen zijn. Soms denken mensen dat de huidige plek een ideale uitvalsbasis is voor het vervolg van de reis, maar dat is niet altijd de realiteit. Als dat wel zo is dan blijft de vraag ten aanzien van richting en bestemming. Het is opvallend hoe vaak mensen hun reis tot nu toe beschrijven als een organisch proces  waarin zowel toevalligheden als geplande stappen herkenbaar zijn. De toekomst schetsen ze vaak als een lineair proces. Plotseling zijn er geen “rukwinden”, verraderlijke stromingen of “muitende bemanningen” meer. De realiteit is (meestal) anders.

Successen uit het verleden zijn een belangrijke basis voor toekomstige successen, maar geen garantie. In een assessment verkennen we samen met de kandidaat of en in welke mate het succesverhaal is gekoppeld aan de sterke punten. Sommige succesverhalen blijken gebaseerd op een mengeling van geluk en “bovenmenselijke inspanningen”, niet echt de basis om op voort te bouwen. Geluk is niet te plannen en structureel boven je kracht werken gaat een keer mis.

Onder assessments leest u meer over wijze waarop het assessment functioneert als selectie- en ontwikkelinstrument en als “activator for ambitions”.

Assessment brochure 9.0