Gedeelde ambities vormen de basis voor duurzaam succes

“iedereen heeft talenten, maar waar komen die het beste tot hun recht?”.

We kennen waarschijnlijk allemaal de voorbeelden van de juiste man/vrouw op de verkeerde plek, of het veelbelovende talent dat na jaren nog niet verder is gekomen dan veelbelovend.

Achteraf bezien kunnen we het vaak wel verklaren, maar was het niet beter geweest als we deze inzichten beschikbaar hadden gehad op het moment dat de beslissing nog genomen moest worden en/of de ontwikkeling van het veelbelovende talent nog moest worden ingezet?

Neemt de kans op succes niet toe als we inzicht hebben in de ambities en talenten van mensen en de mate waarin die aansluiten op de organisatieambities?

Ambitieuze organisaties zetten zich in om ruimte te creëren voor de realisatie van hun ambities: meer marktaandeel, meer klantenloyaliteit, meer innovatie, meer capabele medewerkers etc. Succes is kennelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van ruimte. Het is dan ook curieus (voorzichtig uitgedrukt) om te zien dat sommige organisaties zeggen dat ze het met het voorgaande eens zijn, maar tegelijkertijd de mensen in het “planning & control” keurslijf persen.

Gelukkig zijn er steeds meer managers die begrijpen dat ruimte voor de realisatie van organisatieambities samenvalt met de ruimte voor de realisatie van persoonlijke ambities.

VanLit maakt individuele ambities en talenten zichtbaar en koppelt die aan de organisatieambities. De adviezen ten aanzien van selectie en/of ontwikkeling vormen de basis voor duurzaam succes, de coachingstrajecten ondersteunen de ontwikkeling op cruciale momenten.